Previous slide
Next slide

L-isem ‘Msida’ ġej minn kelma Għarbija li tfisser “dar ta’ sajjied”. Madankollu l-isem jista’ jiġi derivat mill-frażi ‘Omm Sidna’ peress li seta’ kien hemm kappella żgħira ddedikata lil Marija Bambina, Omm Alla. 

L-Imsida qabel kien raħal antik tas-sajd. Għalkemm illum huwa aktar urbanizzat, għad fadal xi sajjieda fir-raħal. Ir-Raħal sar parroċċa fl-1867. F’dak iż-żmien l-ispazju abitat kien iċċentrat madwar il-ħofor li jinsabu ‘l ġewwa fi Triq il-Wied, u xi toroq u mogħdijiet anċillari fil-qrib li kienu jwasslu għad-distrett pittoresk ta’ Villambrosa. Dan l-istatus iżda ma tantx dam, hekk kif parroċċa ġdida tal-Ħamrun ġiet miġbura fl-1881. Illum l-aktar parti baxxa ta’ Triq Villambrosa tibqa’ tifkira siekta tal-ġurisdizzjoni tal-Imsida f’din iż-żona. L-Imsida eventwalment ukoll rat partijiet mit-territorju tagħha mibdula f’parroċċi ġodda f’Santa Venera fl-1918, fil-Pietà fl-1968 u f’Ta’ Xbiex fl-1969. 

Il-popolazzjoni tagħha, li fi żmien kienet tammonta għal 11,500, ukoll naqset għal 6,000 biss. Madankollu t-talbiet riċenti msemmija hawn fuq kif ukoll l-iżviluppi residenzjali fis-subborg ta’ barra tas-Swatar, issa raw żieda għal aktar minn 7,600 abitant. Is-Swatar jospita wkoll il-Kulleġġ San Martin, Skola Sekondarja privata ewlenija. 

Illum, l-Imsida issa huwa raħal universitarju bieżel u l-iżvilupp fil-fatt kien iċċentrat madwar popolazzjoni ta’ studenti li dejjem qed tiżdied fl-Università u fl-Iskola Skylark tal-Ingliż kif ukoll f’diversi industriji ġodda tas-servizzi li ħarġu f’dawn l-inħawi f’dawn l-aħħar snin.